கீழே சில உபயோகமான மகிழ்  இணைப்புகள் பட்டியிலடப்பட்டுள்ளன.
Add a comment

From : Lewis, M. Paul (ed.), 2009. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas, Tex.: SIL International.

A language of India

ISO 639-3tam

Population 61,500,000 in India (1997). Population total all countries: 65,675,200.
Region Tamil Nadu and neighboring states. Also in Bahrain, Canada, Fiji, Germany, Malaysia (Peninsular), Mauritius, Netherlands, Qatar, Réunion, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Thailand, United Arab Emirates, United Kingdom, United States.
Alternate names Damulian, Tamal, Tamalsan, Tambul, Tamili
Dialects Adi Dravida, Aiyar, Aiyangar, Arava, Burgandi, Kongar, Madrasi, Madurai, Pattapu Bhasha, Tamil, Sri Lanka Tamil, Malaya Tamil, Burma Tamil, South Africa Tamil, Tigalu, Harijan, Sanketi, Hebbar, Mandyam Brahmin, Secunderabad Brahmin. Burgandi are nomadic. Aiyar and Aiyangar are Brahmin dialects. Southern dialect around Madurai is literary standard. Eastern dialect is colloquial standard (Zvelebil 1998). Sanketi dialect in Karnataka used by immigrants from Madurai and Shenkotta in Tamil Nadu. Their lexicon is greatly influenced by Kannada.
Classification Dravidian, Southern, Tamil-Kannada, Tamil-Kodagu, Tamil-Malayalam, Tamil
Language use Official language. 8,000,000 L2 speakers. Also use Kannada [kan].
Language development Taught in primary and secondary schools. Fully developed. Bible: 1727–2002.
Writing system Tamil script.
Comments State language of Tamil Nadu, Pondicherry, Andaman, and Nicobar Islands. SOV. Hindu, Muslim.

Also spoken in:

Malaysia (Peninsular)

Language name Tamil
Population Ethnic population: 1,396,480 (2000).
Language use Also use Malay [zlm] or English.
Comments Plantation workers.

Mauritius

Language name Tamil
Population 31,000 in Mauritius (Johnstone and Mandryk 2001).
Language use Government, politics.
Comments Hindu.

Réunion

Language name Tamil
Population Including L2 speakers: 120,000 in Réunion (1991 Froise).
Comments 90% describe themselves as of Indian origin. Hindu.

Singapore

Language name Tamil
Population 90,000 in Singapore (1985). Ethnic population: 111,000 (1993).
Language use Official language. Some also use English.
Comments Hindu.

Sri Lanka

Language name Tamil
Population 3,770,000 in Sri Lanka (2007).
Region North and northeast coasts, a few pockets in the south.
Language map Sri Lanka
Language use National language.
Comments Hindu, Muslim.
Add a comment

தமிழ் இலக்கியம் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலான தொடர்ச்சி கொண்ட உலகின் சிறந்த இலக்கியங்களில் ஒன்று. வாழ்வின் பல்வேறு கூறுகளை தமிழ் இலக்கியங்கள் இயம்புகின்றன. தமிழ் மொழியில் மரபுரீதியாக 96 இலக்கிய நூல் வகைகள் உண்டு. இன்று தமிழ் மொழியில் பல புது இலக்கிய வகைகள் உருவாக்கப்பட்டு தமிழ் இலக்கியம் விரிந்து செல்கின்றது.

பண்டைக்காலத்தில் வாழ்ந்த தமிழ்ப்புலவர்கள் என்றும் அழியாத தமிழ் இலக்கியங்களை இயற்றி பல நல்ல கருத்துகளை வெளியிட்டுள்ளனர். தமிழில் உள்ள இலக்கியங்களில் மிகவும் பழமையானவை சங்க இலக்கியங்கள் ஆகும்.

மு. வரதராசனின் தமிழ் இலக்கியம் என்னும் நூலில் தரப்பட்டிருக்கும் தமிழ் இலக்கிய கால வகைப்பாடு பின்வருமாறு.


 • பழங்காலம்
  • சங்க இலக்கியம் (கிமு 300 - கிபி 300)
  • நீதி இலக்கியம் (கிபி 300 - கிபி 500)
 • இடைக்காலம்
  • பக்தி இலக்கியம் (கிபி 700 - கிபி 900)
  • காப்பிய இலக்கியம் (கிபி 900 கிபி 1200)
  • உரைநூல்கள் (கிபி 1200 - கிபி 1500)
  • புராண இலக்கியம் (கிபி 1500 - கிபி 1800)
  • புராணங்கள், தலபுராணங்கள்
  • இஸ்லாமிய தமிழ் இலக்கியம்
 • இக்காலம்
  • பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு
   • கிறிஸ்தவ தமிழ் இலக்கியம்
   • புதினம்
  • இருபதாம் நூற்றாண்டு
   • கட்டுரை
   • சிறுகதை
   • புதுக்கவிதை
   • ஆராய்ச்சிக் கட்டுரை

 

இந்த இணைய தளம் தமிழ் இலக்கியங்களை அனைவரும் எளிதாக கண்டறிய, புரிந்துகொள்ள உதவும் நோக்கோடு அமைக்கப்பட்டிருகிறது. உங்கள் கட்டுரைகள், கவிதை தொகுப்புகள் , ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகள் ஆகியவற்றை இந்த இணைய தளத்தில் நீங்கள் வெளியிடலாம்.

 

Here is an entry from Ethnologue about Tamil.

Add a comment
JSN Venture 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework