செக்கச் சிவந்திருப்பாள் - குட்டி
..செட்டிமகள் போலிருப்பாள்
வாரி முடிஞ்சிருப்பாள்- குட்டி
...வந்திருப்பாள் சந்தைக்கடை

சந்தையிலே மருக்கொழுந்து - குட்டி
... சரசமாத்தான் விற்குதடி!
கையிலொரு காசுமில்லை-குட்டி
... கடன்கொடுப்பார் யாருமில்லை!

வட்டவட்டப் பாறையிலே- குட்டி
... வரகரிசி தீட்டையிலே
ஆர்கொடுத்த சாயச்சீலை - குட்டி
... ஆலவட்டம் போடுதடி!

மஞ்சள் புடவைக்காரி- குட்டி
... மாதுளம்பூக் கூடைக்காரி!
மஞ்சள் புடவையிலே-குட்டி
... மருக்கொழுந்து வீசுதடி!

கானக் கரிசலிலே
... களையெடுக்கும் பெண்மயிலே!
நீலக் கருங்குயிலே!
... நிற்கட்டுமா போகட்டுமா?
JSN Venture 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework