பொட்டணி யான்நுதல் போயிறும் பொய்போல் இடையெனப்பூண்
இட்டணி யான்தவி சின்மலர் அன்றி மிதிப்பக் கொடான்
மட்டணி வார்குழல் வையான் மலர்வண் டுறுதல் அஞ்சிக்
கட்டணி வார்சடை யோன்தில்லை போலிதன் காதலனே. ... 303
கொளு
சோதி வேலவன் காதல்கட் டுரைத்தது.

JSN Venture 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework