பெயர் - கூந்தல் விறலியர் (6) துறை - இயன்மொழி வாழ்த்து தூக்கு - செந்தூக்கு வண்ணம் - ஒழுகு வண்ணம் உண்மின் கள்ளே அடுமின் சோறே எறிக திற்றி ஏற்றுமின் புழுக்கே வருநர்க்கு வரையாது பொலம்கலம் தெளிர்ப்ப இருள்வணர் ஒலிவரும் பு஡஢அவிழ் ஐம்பால் ஏந்துகோட்(டு) அல்குல் முகிழ்நகை மடவரல் 5 *கூந்தல் விறலியர்* வழங்குக அடுப்பே பெற்ற(து) உதவுமின் தப்(பு)இன்று பின்னும் மன்உயிர் அழிய யாண்டுபல துளக்கி மண்உடை ஞாலம் புர(வு)எதிர் கொண்ட தண்இயல் எழிலி தலையாது மாறி 10 மா஡஢ பொய்க்குவ(து) ஆயினும் சேர லாதன் பொய்யலன் நசையே.
JSN Venture 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework