பாணிகர் வண்டினம் பாடப்பைம் பொன்தரு வெண்கிழிதம்
சேணிகர் காவின் வழங்கும்புன் னைத்துறைச் சேர்ப்பர்திங்கள்
வாணிகர் வெள்வளை கொண்டகன் றார்திறம் வாய்திறவாய்
பூணிகர் வாளர வன்புலி யூர்சுற்றும் போர்க்கடலே. .. 183
கொளு
செறிவளைச் சின்மொழி எறிகடற்(கு) இயம்பியது.

JSN Venture 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework