1. வந்தே மாதரம்
 2. ஜய வந்தே மாதரம்
 3. நாட்டு வணக்கம்
 4. பாரத நாடு
 5. பாரத தேசம்
 6. எங்கள் நாடு
 7. ஜயபாரத
 8. பாரத மாதா
 9. எங்கள் தாய்
 10. வெறி கொண்ட தாய்
 11. பாரத மாதா திருப்பள்ளி எழுச்சி
 12. பாரத மாதா நவரத்தின மாலை
 13. பாரத தேவியின் திருத் தசாங்கம்
 14. தாயின் மணிக்கொடி பாரீர்
 15. பாரத ஜனங்களின் தற்கால நிலைமை
 16. போகின்ற பாரதமும் வருகின்ற பாரதமும்
 17. பாரத சமுதாயம்
 18. ஜாதீய கீதம்
 19. ஜாதீய கீதம்

தமிழ்நாடு

 1. செந்தமிழ் நாடு
 2. தமிழ்த்தாய்
 3. தமிழ்
 4. தமிழ்மொழி வாழ்த்து
 5. தமிழச் சாதி
 6. வாழிய செந்தமிழ்!

சுதந்திரம்

 1. சுதந்திரப் பெருமை
 2. சுதந்திரப் பயிர்
 3. சுதந்திர தாகம்
 4. சுதந்திர தேவியின் துதி
 5. விடுதலை
 6. சுதந்திரப் பள்ளு

தேசிய இயக்கப் பாடல்கள்

 1. சத்ரபதி சிவாஜி
 2. கோக்கலே சாமியார் பாடல்
 3. தொண்டு செய்யும் அடிமை
 4. நம்ம ஜாதிக் கடுக்குமோ
 5. நாம் என்ன செய்வோம்
 6. பாரத தேவியின் அடிமை
 7. வெள்ளைக் கார விஞ்ச் துரை கூற்று
 8. தேசபக்தர் சிதம்பரம் பிள்ளை மறுமொழி
 9. நடிப்பு சுதேசிகள்

தேசீயத் தலைவர்கள்

 1. மகாத்மா காந்தி பஞ்சகம்
 2. குரு கோவிந்தர்
 3. தாதாபாய் நௌரோஜி
 4. பூபேந்திர விஜயம்
 5. வாழ்க திலகன் நாமம்!
 6. திலகர் முனிவர் கோன்
 7. லாஜபதி
 8. லாஜபதியின் பிரலாபம்
 9. வ.உ.சி.க்கு வாழ்த்து

பிற நாடுகள்

 1. மாஜினியின் சபதம் பிரதிக்கினை
 2. பெல்ஜியம் நாட்டிற்கு வாழ்த்து
 3. புதிய ருஷியா
 4. கரும்புத் தோட்டத்திலே
Go to top